Ekspedicija Faros-Paros-Faros

Tri mora - dva otoka - Sredozemlje 


Faros - današnji Stari Grad na otoku Hvaru- najstariji je grad u Hrvatskoj. Utemeljili su ga 385/4. godine pr. Kr. stanovnici grčkog otoka Parosa u Egejskom moru, rodnom mjestu pjesnika Arhiloha i kipara Skopasa. Faros je postojao kao samostalan grad/država (polis) gotovo četiri stoljeća odnosno sve do dolaska pod rimsku vlast koncem stare ere. U želji da se obnovi veza između ova dva otoka - na obostrano zadovoljstvo - udaljenih međusobno oko 700 nautičkih milja započele su pripreme za Ekspediciju Faros - Paros - Faros.

Članovi ekspedicije bili su: Branko Kirigin, arheolog i vođa ekspedicije koji je u nekoliko navrata boravio na Parosu kada je i uspostavio kontakte s tamošnjim arheolozima i s stanovnicima na otoku, Aldo Čavić, ravnatelj Muzeja Staroga Grada, kapetan Dean Roić iz Hvara te dipl. ing. Ante Žuljević, znanstveni novak Instituta za oceanografiju i ribarstvo u Splitu, Andro Tomić, vinar iz Jelse i Darko Šoša, slikar iz Hvara. Ekspediciju je pratila i ekipa HTV-a koju vodi naš poznati istraživač i alpinist Stipe Božić. Plovidba je trajala oko mjesec dana.

Glavni cilj ove ekspedicije bio je ponovno uspostavljanje veza između otoka i na tom putu prešli su tri mora: Jadransko, Jonsko i Egejsko kao što su parani to učinili 2400 godina prije ove neobične ekspedicije.
Kasnije su ostvareni i mnogobrojnim uzvratni posjeti delegacija s Parosa u Stari Grad-Faros.

FAROS - PAROSA

Iz Starog Grada krenulo se 26. travnja 2003. godine do grada Hvara, a potom do Palagruže (Diomedov otok) odakle do Vieste na poluotoku Garganu gdje je također antičko svetilište. Iz Viesta se potom jedrilo do Barija a odatle do Otranta - važnoj točki antičkih pomoraca. Iz Otranta se prešao Jonski moreuz i jedrilo do Krfa, antičke Kerkire - Alkinojeva otok - glavne stanice antičkih i srednjovjekovnih pomoraca na putu za Jadran. Iz Krfa se preko otoka Leuke, Itake, Kefalonije i Zakinta plovilo do Pilosa, Nestorovog grada na obali Mesenije na zapadnom Peloponezu. Od Pilosa se plovilo do rta Tianaron gdje su poznata svetišta i jedno od ulaza u Had, a potom do moreuza između otoka Kitere - rodnog mjesta Afrodite - i rta Malea također poznatog po svetištu Posejdona. Odatle se plovilo do otoka Melosa, znamenitog po opsidijanu i po kipu Venere, a od Melosa pored otoka Sifnosa do Parosa, odnosno Parikije, glavnog grada na otoku.Opisana plovidba je jedan od dva moguća plovna puta između Parosa i Farosa.

NA PAROSU

Na samom Parosu domaćini su bili gradonačelnik Konstantinos Argousis i dr.sc. Demetrius Schilardi, direktor parskog arheološkog instituta. Paros se nalazi u srcu Egejskog mora, kao i otok Hvar okružen otocima, tako je i Paros okružen Kikladima. Znamenit po mramoru od kojeg su sagrađeni dijelovi nekih od najljepših hramova u Grčkoj. Manji od Hvara za oko 100 km2 , danas broji oko 8000 stalnih stanovnika (Hvar oko 11.500). Vulkanskog je porijekla, okrugao, brdovit i plodan otok s dosta izvora pitke vode. Stanovnici se uglavnom bave ribarstom i poljoprivredom, a u novije vrijeme (od 70-tih godina) i turizmom.


PAROS-FAROS

Iz Parikije se krenulo prema rtu Sunion gdje je zameniti hram Posejdona, dijelom građen od parskog mramora. Odavde se krenulo prema Korintskoj prevlaci, a od tamo prema luci Itei i Delfima, Apolonovom svetilištu koje je odredilo Paranima da nasele Hvar. Iz Delfa se plovilo Korintskim zaljevom do Itake, postojbini Odiseja. Od Itake se krenulo prema Krfu a potom albanskom obalom Jadrana, gdje su se obišle luke Orika, Dirahiona (današnji Drač) i Lissosa (današnji Lješ) koji svi imaju neke veze s Farosom. Iz Lissosa se krenulo prema Boki kotorskoj, odnosno Risnu, sjedištu kraljice Teute koja je zajedno s Demetrije Faroskim upravljala ovim dijelom Jadrana. Zatim se plovilo našom obalom prema Dubrovniku, Orebiću i Korčuli do Hvara. Ovaj plovni put je drugi mogući put kojim su Parani došli na Hvar.23.08.2017.

NOVA INTERNET STRANICA TURISTIČKE ZAJEDNICE GRADA STAROGA GRADA

Obavještavamo vas da novu internet stranicu Turističke zajednice grada Staroga Grada možete pogledati na: www.stari-grad.eu

29.06.2017.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru za period od 30.06. - 01.10.2017. možete provjeriti u nastavku.

22.06.2017.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |