Muzej Staroga GradaPalača Biankini, u kojoj se danas nalazi Muzej Staroga Grada, neorenesansna je obiteljska kuća braće Biankini iz 1896. godine. Palača je sačuvala unutarnje dekoracije iz vremena gradnje a u vrtu je stogodišnji himalajski cedar, vršnjak palače.
Muzejske zbirke u prizemlju i na oba kata pričaju nam priču o dugoj povijesti Staroga Grada.
Hidroarheološka zbirka je zapravo priča o potonuću jednog trgovačkog broda, prepunog amfora, koji je u IV./V. st. plovio iz sjeverne Afrike u kasnoantičku Phariu.
Arheološka zbirka je zbirka artefakata koji nam govore o životu antičkog Staroga Grada – od V. st. pr. Kr. do VII./VIII. poslije Krista. Salon Gelineo Bervaldi priziva vrijeme građanskih salona kraja XVIII., početka XIX. st., a Kapetanska soba drugu polovicu XIX. st. kada je Stari Grad bio živa luka velikih jedrenjaka.
U stalnoj postavi galerije Juraj Plančić izložena su djela dvojice starogradskih slikara Jurja Plančića (1899. – 1930.) i Bartola Petrića (1899. – 1974.) i hrvatskih slikara XX. st. U galeriji se povremeno postavljaju i druge izložbe.

Više o Muzeju Staroga Grada možete pročitati ovdje.


30.12.2016.

TAXI USLUGE

Kontakte TAXI koncesionara na području Staroga Grada možete doznati ovdje.

30.12.2016.

VOZNI RED AUTOBUSA

Vozne redove autobusa na otoku Hvaru možete provjeriti u nastavku.

30.12.2016.

VOZNI RED BRODOVA I KATAMARANA

Vozni red brodova i katamarana na otok i sa otoka Hvara možete pogledati u nastavku.
Share |